لوله سیمانی

لوله سیمانی

نمونه ای از تولیدات شرکت آذریت ( لوله های سیمانی پرفشار در سایز های مختلف ) جهت استفاده در...

فضای سبز شرکت آذریت

فضای سبز شرکت آذریت

نمونه ای دیگر از فضای سبز شرکت آذریت در بهار سال 1392

لوله سیمانی

نمونه ای از تولیدات شرکت آذریت ( لوله های سیمانی پرفشار در سایز های مختلف ) جهت استفاده در موارد گوناگون از جمله شرکت های آب و فاضلاب

فضای سبز شرکت آذریت

نمونه ای دیگر از فضای سبز شرکت آذریت در بهار سال 1392

شما اینجا هستید: Home اسلایدشو